Stikstofdepositie

Stikstofdepositie berekenen voor omgevingsvergunning? Vraag het de specialist.
Economische ontwikkelingen mogelijk maken door deze met natuurherstel in balans te brengen. De nieuwe stikstofwetgeving draagt daaraan bij, met enerzijds strikte stikstofeisen bij vergunningsaanvragen en anderzijds veel vrijheid in de uitvoering. Bedrijven zoeken naar slimme manieren om stikstofreductie in ontwikkelprojecten op te nemen, om vergunningsaanvragen succesvol te maken.
Buro Antares berekent de voorziene stikstofdepositie middels de AERIUSĀ® Calculator 2020. Met dit online rekeninstrument berekenen we de neerslag van stikstof op Natura 2000-gebieden en andere gebieden en vervaardigen de resultaten in een compleet en leesbaar rapport, als basis voor een vergunning aanvraag.