Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie van een gebouw of object vraagt om specialistische kennis. Zo bestaan er verschillende soorten asbest en is het materiaal in het verleden op allerlei manieren toegepast. Buro Antares heeft diverse gespecialiseerde medewerkers voor het uitvoeren van asbestinventarisaties, de Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA). Deze zal het onderzoek doen volgens de eisen van het werkveld specifieke certificatieschema van de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering!

Resultaat is een doelmatig rapport met daarin de resultaten van de diverse fasen van het onderzoek na een deskstudie en inventarisatie en bepaling van de mogelijke risico’s en opsomming aan mogelijke eisen voor verwijdering van het asbest.
Advies Nodig: Maarten Milius, DIA