Water diensten

Onderwerpen die ons bezig houden: klimaatadaptie, infiltratiemogelijkheden, waterkwaliteit, lozingsvoorwaarden en ontwerp van technische maatregelen ter verbetering van lozingswater en besparing van lozingskosten!