Procesmonitoring

Bemonstering, monitoring of procescontrole? Buro Antares voert deze metingen uit. Jaarlijks voeren wij diverse controles uit op het vlak van kwaliteitscontrole van koelwater, proceswater, grondwater of agrarisch drainwater. Kiemgetal, zuurstof, redox, COD, diverse pathogenen, gewasbeschermingsmiddelen, onopgeloste bestanddelen etc.

Resultaten in een periodiek overzichtelijke rapportage!

Contact opnemen
BEKIJK RECENTE PROJECTEN