Bodem diensten

De bodem is onze basis. Zonder gezonde bodem geen ontwikkeling, geen herinrichting, geen voedsel en geen goede watervoorziening. Wij inventariseren en adviseren omtrent de kwaliteit van uw bodem. Dit kan zijn op uw bedrijfsterrein, uw woning, uw landbouwgrond, uw beoogde ontwikkeling van infrastructuur of woningen of gewoon de beoogde afvoer van bodem of grondstromen. Vastleggen van kwaliteit en advies aangaande de benodigde zorg om te komen tot een bepaalde kwaliteit voor de gewenste of beoogde situatie. Milieu hygiƫnische verontreinigingen, bodemvreemde bijmengingen, stikstof, fosfaat of overige nutriƫnten, samenstelling van de bodem uit diverse (zand) fracties. Wij zorgen voor een heldere kijk in de complexe materie.