Milieukundige begeleiding & Procesmonitoring

Buro Antares is gecertificeerd volgens BRLS 6001 en 6002 (milieukundige begeleiding van conventionele en in-situ bodemsaneringen). Jaarlijks begeleiden wij diverse bodemsaneringen en stellen wij evaluatierapportages op. Voor procesmonitoring  volgen wij het verloop van de sanering middels monstername en milieukundige analyses maar eveneens middels metingen van zuurstof, redox, drijflaag, aanwezigheid van ozon, TCO en/of COD.

Contact opnemen
BEKIJK RECENTE PROJECTEN