Due diligence/compliance

Een heldere kijk gezocht op aan of verkoop van vastgoed? Heeft u te maken  met waardering van milieukundige belemmeringen? Milieurisico’s zijn vaak complex en mogelijke aansprakelijkheden dienen zoveel mogelijk gealloceerd te worden. Het uitvoeren van een goede due diligence is hierbij een noodzakelijk handvat.

Of het nu gaat om een mogelijke bodemverontreiniging met hierbij horende kosten of een mogelijk verwachte lozingskosten van een verouderde waterzuivering, noodzakelijke investeringen om uw aankoop ‘compliance’ te maken, ze kunnen maar beter in beeld worden gebracht voor het borgen van uw investering.

Bestaande en op korte termijn verwachte regelgeving zijn in onze onderzoeken de basis voor het inschatten van risico’s, maar eveneens in het denken van technische en beleidsmatige oplossingen en de hierbij verwachte kosten.