ASBEST IN GROND ADVIES

In de bodem kunnen asbest deeltjes aanwezig zijn welke mogelijk samen met puin of andere bodemvreemde materialen in het verleden in de bodem zijn geraakt. Daarnaast is in het verleden asbest en asbestpulp in en op de bodem aangebracht als verhardingsmateriaal of bevinden zich in de bodem asbestvezels als gevolg van afstroom van water van asbestdaken.

Wij herkennen, onderzoeken, adviseren en saneren asbest in grond middels vooronderzoek, inspectie, monstername en analyse en komen met praktische en uitvoerbare oplossingen en kostenraming waar wij desgewenst zelf voor instaan.