Bemalings- en geohydrologisch advies

Voor voorziene projecten als (vervanging van) riolering, bouwputten of grondwaterprojecten brengen wij het te verwachten waterbezwaar in beeld en komen met praktische adviezen ten aanzien van ontwerpen van bemalingen. Mogelijke risico’s van zettingen door de invloed van de grondwateronttrekking en oplossingen hiertoe worden in beeld gebracht. Onze rapportage staat garant voor het verkrijgen van droge voeten zonder hoge risico’s voor de omgeving.

Contact opnemen