Diensten voor ontwikkeling van terreinen

Op het vlak van ontwikkeling van terreinen kunnen wij full service aanbieden. Wij verzorgen vergunningaanvragen voor sloop en/of asbestverwijdering en inventarisatie, wij verzorgen flora en fauna onderzoeken, geluidsmetingen en inrichtingsplannen. De werkzaamheden leveren wij van A-Z soms inclusief realisatie van sloop , bodemsanering en inrichting aan uw op ! volledig ontzorgd.