Bodemspecialisten van Buro Antares maken bodemsanering industriële site Aluchemie mogelijk

Buro Antares is betrokken bij de herontwikkeling van het bedrijfsterrein van Aluchemie. Om het terrein een nieuwe bestemming te geven saneert Aluchemie het terrein terug naar een ‘greenfield’ waarop ontwikkeling kan plaatsvinden binnen het bestemde gebruik van industrieel gebied. De aanwezige complexe ondergrondse infrastructuur zorgt hierbij een belangrijk aandachtspunt om uiteindelijk de doelstelling in te vullen, de transformatie tot GreenField. Door jarenlange bedrijvigheid op het terrein kunnen diverse bodemverontreinigingen zijn ontstaan waarvoor pragmatische en doelmatige bodemadvisering gewenst is!

Langzaam krijgen de elementen vat op de iconische fabriek van Aluchemie in de Botlek en vallen er gaten in het enorme complex van 26 hectare, waar vanaf 1965 anodes voor de aluminiumproductie werden gemaakt. De sloop van de fabriek is inmiddels in volle gang.

Buro Antares verzorgt samen met Aluchemie de voorbereidingen op sanering van de ondergrond die eind 2023 aanvangen. Een complexe opgave waarbij gestart is met de uitvoering van diverse bodemonderzoeken in het kader van de Wet Bodembescherming (Wbb) en Wet milieubeheer (Wm) die in nauw overleg met het bevoegd gezag wordt uitgevoerd.

Een team van specialisten van Buro Antares ondersteunt Aluchemie op het vlak van projectmanagement, bodemonderzoek, saneringsvoorbereiding en begeleiding van de bodemsanering.

Met de inzet van onze vakspecialisten, realiseren we ons doel. Het terugbrengen van het bedrijfsterrein naar een ‘greenfield’. Buro Antares is trots op de bijdrage die zij mag leveren voor realisatie van het Project GreenField, één van de grotere bodemsaneringsproject voor aankomende jaren. Na sanering realiseert Advario op het 26 hectare grote bedrijfsterrein een energieopslag terminal.