Bijzondere partijkeuring op industriële locatie

Via een industriële klant kreeg Buro Antares het verzoek om op een vakkundige wijze een grote partij grond opnieuw toe te passen via een partijkeuring. De verklaring op grond van een partijkeuring is één van de milieuverklaringen bodemkwaliteit om de milieuhygiënische kwaliteit van een partij grond of baggerspecie te bepalen. De Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) stelt eisen aan de uitvoering en de afgifte van een milieuverklaring bodemkwaliteit volgens uitvoering van BRL 1.000.

Om te komen tot een verklaring op grond van een partijkeuring zijn er drie stappen.

  1. Voorafgaand aan de partijkeuring doen we eerst vooronderzoek naar de (herkomst)locatie van de partij.
  2. Op basis hiervan bepalen we of er naast het standaard AP04-pakket en PFAS nog andere parameters onderzocht moeten worden, bijvoorbeeld organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) of asbest.Uiteraard zijn al onze monsternemers bekend met de meest actuele versie van het bemonsteringsprotocol PFAS en hebben zij expertise in het herkennen van asbest en kunnen we hiervoor voorafgaand de juiste borgmomenten inpassen zodat niet direct een grootschalig asbestonderzoek noodzakelijk is.
  3. Hierna vindt uitvoering plaats en uiteindelijke afgifte van de milieuverklaring voor de bodemkwaliteit.

Wederom weer een mooie herbruikbare partij van circa 40.000 m3 mooie zandgrond voor toepassing in de Rotterdamse havens!